Features

Eligibility

Fees & Charges


Note : 

  • मागील महिन्यामध्ये तुम्ही खात्यात ठेवलेल्या किमान रकमेच्या आधारावर या महिन्यामध्ये सेवा शुल्क लागू केले जाईल.

  • खात्यात किमान रक्कम न ठेवल्यास लागणारे चार्जेस (वर नमूद केल्याप्रमाणे) सुपर सेव्हर ग्राहक, कॉर्पोरेट पगार आणि पसंतीच्या ग्राहकांना लागू होणार नाहीत.

  • नमूद करण्यात आलेली सर्व शुल्क ही करविरहीत आहेत. वर नमूद करण्यात आलेल्या शुल्कामध्ये गरजेनुसार GST लावला जाऊ शकतो.

एचडीएफसी बँक नियमित बचत खात्याचे दर आणि शुल्क खालीलप्रमाणे आहे:

लागणाऱ्या चार्जेसचे विवरण

नियमीत सेव्हींग अकाऊंट

खात्यात आवश्यक असणारी किमान रक्कम

मेट्रो / शहरी भागातील शाखा : खात्यात किमान रक्कम १० हजार रुपये

निम-शहरी भागांतील शाखा : खात्यात किमान रक्कम ५ हजार रुपये

ग्रामीण भागातील शाखा : खात्यात किमान रक्कम अडीच हजार रुपये किंवा किमान १ वर्ष १ दिवसाच्या कालावधीसाठी १० हजार रुपयांचं फिक्स डिपॉजीट

खात्यात किमान रक्कम न ठेवल्यास लागणारे चार्जेस

खात्यात किमान रक्कम न राहिल्यास लागणारे चार्जेस*

महिनाअखेरीस खात्यात इतकी रक्कम शिल्लक राहिल्यास (रुपयांमध्ये)

मेट्रो आणि शहरी भागांसाठी

निम शहरी भागांसाठी

खात्यात किमान रक्कम आवश्यक - १० हजार रुपये

खात्यात किमान रक्कम आवश्यक - ५ हजार रुपये

>=७,५०० ते < १०,०००

Rs. १५०/-

NA

>=५,००० ते < ७,५००

Rs. ३००/-

NA

>=२,५०० ते < ५,०००

Rs. ४५०/-

Rs. १५०/-

० ते < २,५००

Rs. ६००/-

Rs. ३००/-

AMB – Average Monthly Balance

सरासरी तिमाही रक्कम (रुपयांमध्ये)

ग्रामीण भागातील शाखांमध्ये शिल्लक रक्कम न ठेवल्यास (प्रति तिमाही) लागणारं शुल्क

>= १००० < २,५००

Rs. २७०/-

० - <१०००

Rs. ४५०/-


AQB – Average Quarterly Balance

चेक बूक

एका आर्थिक वर्षात २५ पानांचं  एक चेकबूक हे मोफत मिळेल. त्याव्यतिरीक्त २५ पानांचं आणखी एक चेकबूक लागलं तर त्यासाठी प्रतिचेकबूक ७५ रुपये इतका दर आकारला जाईल.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ( १ मार्च २०२१ पासून लागू )

एका आर्थिक वर्षात २५ पानांचं चेकबूक मोफत मिळेल. त्याव्यतिरीक्त जास्त चेकची गरज लागली तर प्रत्येक चेकमागे २ रुपयांचा दर आकारला जाईल.

एचडीएफसी बँकेत मॅनेजर चेक, डीमांड ड्राफ्ट जारी करण्यासाठी...

DD/MC साठी प्रत्येक ब्रांचमध्ये लागणारं शुल्क

१० हजार रुपयांपर्यंत - ५० रुपये

रक्कम १० हजारांच्या वर असल्यास एकूण रकमेच्या प्रत्येक हजारावर ५ रुपये (किमान ७५ रुपये आणि कमाल १० हजार रुपये) 

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (१ मार्च २०२१ पासून लागू )

१० हजार रुपयांपर्यंत - ४५ रुपये

रक्कम १० हजारांच्या वर असल्यास प्रत्येक हजार किंवा काही भागावर ५ रुपये (किमान ५० रुपये कमाल १० हजार रुपये)

नेटबँकिंगच्या माध्यमातून डिमांड ड्राफ्ट मागितल्यास...

१० लाखांपर्यंत

५० रुपये + समोरील बँकेचे दर (जर लागू होणार असतील तर)

(१ डिसेंबर २०१४ पासून लागू)

१ लाखांपर्यंतचे थर्ड पार्टी डिमांड ड्राफ्ट*

५० रुपये + समोरील बँकेचे दर (जर लागू होणार असतील तर)

(१ डिसेंबर २०१४ पासून लागू)

DD/MC साठी प्रत्येक ब्रांचमध्ये लागणारं शुल्क - 

१० हजार रुपयांपर्यंत - ५० रुपये

रक्कम १० हजारांच्या वर असल्यास एकूण रकमेच्या प्रत्येक हजारावर ५ रुपये (किमान ७५ रुपये आणि कमाल १० हजार रुपये) 

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (१ मार्च २०२१ पासून लागू​​​​​​​ )

१० हजार रुपयांपर्यंत - ४५ रुपये

रक्कम १० हजारांच्या वर असल्यास प्रत्येक हजार किंवा काही भागावर ५ रुपये (किमान ५० रुपये कमाल १० हजार रुपये)

नेटबँकिंगच्या माध्यमातून डिमांड ड्राफ्ट मागितल्यास...

१० लाखांपर्यंत

५० रुपये + समोरील बँकेचे दर (जर लागू होणार असतील तर)

(१ डिसेंबर २०१४ पासून लागू)

१ लाखांपर्यंतचे थर्ड पार्टी डिमांड ड्राफ्ट*

५० रुपये + समोरील बँकेचे दर (जर लागू होणार असतील तर)

(१ डिसेंबर २०१४ पासून लागू)

*तृतीय पक्ष नोंदणी आवश्यक (तृतीय पक्ष हस्तांतरणासाठी नोंदणी केलेल्या ग्राहकांची प्रत्येक Customer ID मागे  कमाल मर्यादा 10 लाख आहे. म्हणूनच १ लाखांपासून १० लाखांपर्यंतचे अनेक DD दिले जाऊ शकतात. 

रोख व्यवहारांची संख्या (स्वतःहून पैसे भरणे किंवा काढणे/ कोणत्याही शाखेत थर्ड पार्टी व्यवहार. (१ एप्रिल २०२० पासून लागू) 

प्रत्येक महिन्यात ४ रोख रकमेचे व्यवहार मोफत

पाचव्या आर्थिक व्यवहारापासून, प्रत्येक व्यवहारामागे १५० रुपये 

आकारले जातील.

रोख व्यवहारांचे मूल्य (स्वतःने पैसे भरणे किंवा काढणे/थर्ड पार्टी ट्रान्स्फर) कोणत्याही शाखेत…(१ एप्रिल २०२० पासून लागू)

प्रत्येक खातेधारकाला कोणत्याही शाखेत दर महिना अडीच लाखापर्यंतचे व्यवहार मोफत आहेत.

अडीच लाखांपेक्षा अधिक रकमेवर विनामूल्य मर्यादा...प्रत्येक हजारावार किंवा काही भागावर ५ रुपये. किमान १५० रुपये

थर्ड पार्टी रोख रकमेचे व्यवहार - प्रत्येक दिवशी २५ हजारापर्यंतचे व्यवहार केले जाऊ शकतात.

Cash Handling charges

१ मार्च २०१७ पासून रद्द करण्यात आले आहेत

PhoneBanking - Non IVR

मोफत

ATM card

मोफत

ATM card - Replacement charges (एटीएम कार्डाचे रिप्लेसमेंट चार्जेस)

२०० रुपये (१ डिसेंबर २०१४ पासून लागू)

Debit Card Charges (डेबिट कार्ड चार्जेस)

प्रत्येक शुल्कावर नियमाप्रमाणे कर लावला जाईल

डेबिट कार्डाचे प्रकार

जारी करण्याचे शुल्क

वार्षिक/रिन्युअल फी

रिप्लेसमेंट चार्जेस

Regular Card

१५० रुपये

१५० रुपये

डेबिट कार्डाचं रिप्लेसमेंट आणि नव्याने देण्यासाठीचं शुल्क २०० रुपये + लागू होणारे कर

(१ डिसेंबर २०१६ पासून लागू)

Rupay Premium

२०० रुपये (w.e.f 1st Mar'18)

२०० रुपये (w.e.f 1st Mar'18)

EasyShop Women's Advantage

२०० रुपये (w.e.f 1st Mar'18)

२०० रुपये (w.e.f 1st Mar'18)

EasyShop Titanium

२५० रुपये

२५० रुपये

EasyShop Titanium Royale

४०० रुपये

४०० रुपये

Rewards Card

५०० रुपये

५०० रुपये

EasyShop Platinum

७५० रुपये

७५० रुपये

एटीएम / डेबिट कार्ड - Transaction Charge (१ सप्टेंबर २०१९ पासून लागू)

एचडीएफसी बँकेचे एटीएम कार्ड

इतर बँकेचे एटीएम कार्ड

प्रत्येक महिन्यातील सर्व शहरांमधील पहिले ५ आर्थिक व्यवहार मोफत
बिगर आर्थिक व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क नाही

(अ) महत्वाच्या टॉप ६ शहरांमध्ये** - प्रत्येक महिन्यात पहिले ३ व्यवहार मोफत (Financial + Non Financial)

(ब) Non Top 6 शहरांसाठी : प्रत्येक महिन्यातील पहिले ५ व्यवहार मोफत (Financial + Non Financial)

**Top 6 शहरं - मुंबई, नवी दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बंगळुरु, हैदराबाद या शहरांमधील एटीएममध्ये ठरवून दिलेल्या लिमीटच्या बाहेरील आर्थिक व्यवहारांवर खालीलप्रमाणे शुल्क आकारलं जाईल :

  • Cash withdrawal - प्रत्येक आर्थिक व्यवहारामागे २० रुपये + कर

  • बिगर आर्थिक व्यवहार - नॉन एचडीएफसी बँकेच्या एटीएममध्ये प्रति व्यवहार 8.5 रुपये + कर

InstaPay

कोणतेही शुल्क नाही

InstaAlert

प्रति तिमाही १५ रुपये, १ एप्रिल २०१३ पासून लागू

ज्या ग्राहकांनी InstaAlerts या सुविधेसाठी फक्त Email हा पर्याय निवडला आहे त्यांना कोणतेही शुल्क लागणार नाही

IMPS (Immediate Payment Service) - InwardNIL

ECS / ACH (Debit) रिटर्न चार्जेस

५०० रुपये + कर

कोणत्याही प्रकारचे ओपनिंग चार्जेस नाहीत

आताच अप्लाय करा Click here.