Features

Eligibility

पात्रतेचे निकष


HDFC Bank InstaAccount पात्रतेचे हे निकष तुम्ही पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. ते असे आहेत :

1.    HDFC Bank मध्ये बचत किंवा Salary account अस्तित्त्वात नसलेले रहिवासी

2.   केवळ 18 वर्षे आणि त्यापुढील व्यक्ती

Add Money