Features

Eligibility

Fees & Charges

Documentation


ನಿಮ್ಮ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಗ್ರೋಥ್ ಲೋನ್ ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತವೆ:

 • ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ – ಕಂಪನಿ/ಸಂಸ್ಥೆ/ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ

 • ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರ ಪ್ರತಿ

  • ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

  • ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್

  • ಮತದಾರರ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್

  • ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್

  • ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್

 • ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆಗಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರ ಪ್ರತಿ:

  • ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್

  • ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್

  • ಮತದಾರರ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್

  • ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್


 • ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್

 • ಸಿಎ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದ / ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹಿಂದಿನ 2 ವರ್ಷಗಳ ಆದಾಯದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟದ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಐಟಿಆರ್

 • ಮುಂದುವರಿಕೆಯ ಪುರಾವೆ (ಐಟಿಆರ್/ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿ/ಸಂಸ್ಥೆ/ಮಾರಾಟ ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ)

 • ಇತರ ಕಡ್ಡಾಯ ದಾಖಲೆಗಳು [ಏಕಮಾತ್ರ ಮಾಲೀಕರ ಘೋಷಣೆ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಷಿಪ್ ಡೀಡ್ ನ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಪ್ರತಿ, ಮೆಮೋರಾಂಡಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿ (ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ) ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ಣಯ (ಮೂಲ)]