Features

Fees & Charges


ಶುಲ್ಕ

ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತ

ಸಾಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಶುಲ್ಕಗಳು

1% ವಿತರಣೆಯ ಮೊತ್ತ

ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಶುಲ್ಕ

ಪ್ರತಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರೂ. 250+ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ

ಪ್ರತಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್‌ಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ರೂ. 575+ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ

ಫೋರ್ ಕ್ಲೋಷರ್ ಶುಲ್ಕಗಳು 

1% + ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ

ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಶುಲ್ಕಗಳು

ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ

ನವೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕ

ರೂ. 350 + ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ

ಹರಾಜು ಶುಲ್ಕ 

ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರಕಾರ

ಪ್ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಶುಲ್ಕಗಳು

1% + ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತೆರಿಗೆ

ಓಡಿ ಬದ್ಧತೆಯ ಶುಲ್ಕ

ವಾರ್ಷಿಕ 05% ವರೆಗೆ, ಸರಾಸರಿ ಬಳಕೆ <20% ಇದ್ದಲ್ಲಿ

ಚೆಕ್/ಇಸಿಎಸ್/ಎಸ್ಐ/ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕಗಳು

ರೂ 200 + GST

ಬೌನ್ಸ್ ಶುಲ್ಕಗಳು

ರೂ 200 + GST

ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಶುಲ್ಕಗಳು

ವಾಸ್ತವದ ಪ್ರಕಾರ

CIBIL ವರದಿ ಪ್ರತಿಗಳ ಶುಲ್ಕ

ರೂ 50

ನಕಲಿ ಭೋಗ್ಯ / ಮರುಪಾವತಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಶುಲ್ಕಗಳು

ರೂ 200+ GST

TOD ಶುಲ್ಕಗಳು ( ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ )

18% ವಾರ್ಷಿಕ ​​​​​​​

ಡೀಫಾಲ್ಟ್ ಬಡ್ಡಿ/ದಂಡ

ಒವರ್ ಡ್ಯೂ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2% 

ಜನವರಿ 2021 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ದರಗಳು*

ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಆರ್ ಆರ್

ಕನಿಷ್ಠ

ಗರಿಷ್ಠ

ಸರಾಸರಿ

ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ

8.95%

17.20%

11.02%

ಜನವರಿ 2021 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇಕಡಾವಾರು ದರಗಳು*

ಎಪಿಆರ್ ಕನಿಷ್ಠ

ಎಪಿಆರ್ ಗರಿಷ್ಠ

ಎಪಿಆರ್ ಸರಾಸರಿ

8.95%

17.23%

11.44%

ಗಮನಿಸಿ: ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ತೆರಿಗೆಗಳು, ಸುಂಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಶುಲ್ಕ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲ - ವಿದೇಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಶುಲ್ಕಗಳು “ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತದ 1.5% ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ತೆರಿಗೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ”

ಸಾಲ ವಿತರಣೆಯು HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ 

*ನಿ&ಷ-ಸಾಲ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ ಓಐ HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಸ್ವಂತ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ

Documentation