ഇന്ത്യയിൽ ആദായ നികുതി എങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എൻആർഐകൾക്കുള്ള 4 ഘട്ടങ്ങൾ

16 January, 2023

​​​​​​​
എൻആർഐകൾ ഇന്ത്യയിൽ സമ്പാദിക്കുന്ന പണത്തിന് ആദായ നികുതി നൽകണം.

ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുന്നതോ ഉയർന്നു വരുന്നതോ ആയ വരുമാനത്തിന് എൻആർഐകൾ നികുതി നൽകണം. ഇന്ത്യയിൽ സമാഹരിക്കുകയോ ഉയർന്നുവരുകയോ ചെയ്യുന്ന വരുമാനത്തിനും എൻആർഐകൾ നികുതി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കുന്നതോ ലഭിക്കുന്നതായി കരുതപ്പെടുന്നതോ ആയ പണത്തിന് നികുതി ചുമത്താവുന്നതാണ്.

എൻആർഐക്ക് ആദായ നികുതി റിട്ടേൺ എങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്യാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള നടപടികൾ നമുക്ക് നോക്കാം:

 1. നിങ്ങളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നിർണിയിക്കുക:

  നിങ്ങളുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ ആദ്യ ഘട്ടം. ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി വേണം ഇത് നിർണയിക്കാൻ. എന്നാൽ, നിങ്ങൾ അടുത്തിടെ ആണ് വിദേശത്തേക്ക് പോയതെങ്കിൽ ഈ ഘട്ടം അൽപ്പം സങ്കീർണമായിരിക്കും. അടുത്തിടെയാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി എത്തിയത് എങ്കിലും ഇത് ബാധകമാണ്. ഇൻകം ടാക്‌സ് ആക്ട് 1961-ലെ സെക്ഷൻ 6 ആണ് റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ താമസിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളുടെ എണ്ണം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരു എൻആർഐ 182 ദിവസമോ അതിലധികമോ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ, വെറും താമസക്കാരനാണ്.

 2. നിങ്ങളുടെ നികുതി ദായക വരുമാനം കണക്കാക്കുക:

  എൻആർഐക്ക് എങ്ങനെ ഇൻകം ടാക്‌സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും? നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നികുതി ചുമത്താൻ കഴിയുന്ന വരുമാനം കണക്കാക്കണം. ആദ്യം മൊത്ത വരുമാനത്തിന്‍റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസിലാക്കണം. നികുതി കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള മൊത്ത വരുമാനത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മൊത്തം വരുമാനം ൨. ൫ ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടുതലാണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നികുതി അടയ്ക്കണം. പല സ്രോതസുകളിൽ നിന്നുള്ള ഈ വരുമാനം നിങ്ങളുടെ ശമ്പളത്തിന്‍റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും വരുന്നത്. ഓഹരികളുടെയും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുകളുടെയും വിൽപ്പനയിൽ ഇത് മൂലധന നേട്ടങ്ങളാകാം. എൻ ആർ ഒ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും വാടക വരുമാനത്തിൽ നിന്നുമുള്ള പലിശയും ഭാഗമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, നികുതി ഉടമ്പടികൾ പ്രകാരം എൻആർഐകൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ടിഡിഎസ് അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻആർഐകൾക്ക് റീഫണ്ടുകളും ക്ലെയിം ചെയ്യാം. ഇതിനായി, ഫോം 26എഎസിൽ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ടിഡിഎസ് ക്രെഡിറ്റും അഡ്വാൻസ് ടാക്‌സും പൊരുത്തപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

  എന്നിരുന്നാലും, മുകളിൽ പറഞ്ഞ രണ്ടിനും റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ്. മൊത്ത വരുമാനം പ്രസക്തമല്ല. ഇൻകം ടാക്‌സ് ആക്ടിന്‍റെ

  സെക്ഷൻ 80സി പ്രകാരം എൻആർഐകൾക്ക് 1.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ കിഴിവ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം. പബ്ലിക് പ്രൊവിഡന്‍റ് ഫണ്ട് (പിഎഫ്എഫ്) പോലുള്ളവയിൽ അവർക്ക് നിക്ഷേപിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ത്യയിലെ നിങ്ങളുടെ വരുമാനം 50 ലക്ഷം രൂപയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിലെ നിങ്ങളുടെ ആസ്തികളും ബാധ്യതകളും നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

 3. ഇരട്ട നികുതി ഉടമ്പടി ആനുകൂല്യം ക്ലെയിം ചെയ്യാം:

  എൻആർഐകൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ഇൻകം ടാക്‌സ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് മനസിലാക്കാൻ, നമുക്ക് ഇരട്ട നികുതി ഒഴിവാക്കൽ കരാർ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം. ഒരേ വരുമാനത്തിൽ രണ്ട് തവണ നികുതി അടയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ ഡിടിഎഎ എൻആർഐയെ സഹായിക്കുന്നു. ഡിടിഎഎ പ്രകാരം, ഒരു രാജ്യത്തെ നികുതി ഇളവിൽ നിന്ന് ഒരു വരുമാനം ഒഴിവാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ നികുതി ചുമത്താം. നിങ്ങൾ ഇതിനകം ഇന്ത്യയിൽ നികുതി അടച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയാം. തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താമസിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഒരു നികുതി ക്രെഡിറ്റ് ലഭിക്കും. അതേ വരുമാനത്തിൽ അടയ്ക്കുന്ന നികുതിയിൽ ക്രെഡിറ്റ് ലഭ്യമാണ്.

 4. ഐടി റിട്ടേണുകൾ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുക: നിങ്ങൾ ഐടി റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ, 120 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ അവ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ, അസാധുവാകും.

നിങ്ങളുടെ എൻ.ആർ.ഒ സേവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക!

ഫോറെക്സ് എങ്ങനെ വാങ്ങാം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണോ? കൂടുതൽ വായിക്കാൻ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

*നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ബാധകമാണ്. ഈ ലേഖനത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതു സ്വഭാവമുള്ളതും വിവര ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതുമാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് പ്രത്യേക ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.